sWell

Rapporter innenfor psykisk helse

Rapporter innenfor psykisk helse

On april 18, 2018, Posted by , In Generelle nyheter,Rapporter, With Kommentarer er skrudd av for

Rapporter innenfor psykisk helse

To interessante rapporter fra Folkehelseinstituttet og The Office for National Statistics i England har blitt publisert. Hver rapport fremhever interessante funn:

  • Andelen unge jenter i Norge som rapporterer høye nivåer av psykiske lidelser og som oppsøker helsetjenesten for disse plagene er relativt høy og økende.
  • De mest vanlige psykiske lidelsene blant unge i Norge er angst, atferdsforstyrrelser samt affektive forstyrrelser.

Du finner rapporten fra Folkehelseinstituttet her.

  • I England har det vært en signifikant nedgang blant 10-15 åringer som rapporterer høy eller veldig høy tilfredshet med vennene sine. Nedgangen ses i hovedsak hos guttene.
  • Unge i England som bruker mer enn tre timer under en vanlig skoledag på sosiale medier har økt signifikant. Jenter har dobbelt så høy sannsynlighet for å bruke så mye tid på sosiale medier enn gutter.

 

Rapporten fra England finner du her.

Comments are closed.