sWell

Helse- og omsorgsdepartementet retter fokus mot god psykisk helse

Helse- og omsorgsdepartementet retter fokus mot god psykisk helse

On august 27, 2018, Posted by , In Rapporter, With No Comments

Regjeringen har publisert sin strategi for bedre psykisk helse i befolkning. Det rettes fokus mot at psykisk helse skal ha en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Videre påpeker de viktigheten av å utvikle forskning og innovasjon innen psykisk helse, samt å fremme god psykisk helse hos barn og unge. Rapporten kan leses her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/f53f98fa3d3e476b84b6e36438f5f7af/strategi_for_god_psykisk-helse_250817.pdf

Comments are closed.