sWell

Ny stipendiat ved sWell

Ny stipendiat ved sWell

On januar 16, 2019, Posted by , In Generelle nyheter, With Kommentarer er skrudd av for

Ny stipendiat ved sWell

Den 1. januar, 2019, begynte Patrick Foss Johansen som ny PhD stipendiat i sWell-prosjektet. Over de neste fire årene skal han undersøke unges skole- og fritidsliv gjennom en mixed-methods studie. Prosjektet vil søke å bygge videre på og videreføre de treårige longitudinelle dataene som er samlet inn gjennom den pågående arbeidspakke 1. I tillegg vil det utføres kvalitative intervjuer av ungdommene for å få en bedre forståelse for hvordan deres skole- og fritidsliv har utviklet seg. Nyheter tilknyttet prosjektet vil bli formidlet gjennom websiden.

Comments are closed.