sWell

sWell Publikasjon

sWell Publikasjon

On september 11, 2019, Posted by , In Publiseringer, With Kommentarer er skrudd av for sWell Publikasjon

Arbeidspakke 3 har sett sin tredje artikkel bli publisert. Artikkelen har tittelen ‘Pupils’ Perceptions of How Teachers’ Everyday Practices Support Their Mental Health: A Qualitative Study of Pupils Aged 14–15 in Norway og ble publisert i Scandinavian Journal of Educational Research. Forfattere er Mælan, Tjomsland, Samdal og Thurston.

Mælan fullførte sin doktorgrad den 29. mars i år.

Comments are closed.