sWell

Author Archives: Anne Knippa

Fullført doktorgradsprosjekt!

On januar 30, 2020, Posted by , In Generelle nyheter, With Kommentarer er skrudd av for Fullført doktorgradsprosjekt!

Den 19. desember forsvarte Linda Røset sin doktorgradsavhandling “Kroppsøving og psykisk helse: En studie av norske 15-åringer” ved Høgskolen i Innlandet. Avhandlingen finner du her: https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/2632066/Linda%20R%c3%b8set%20avhandling.pdf?sequence=1&isAllowed=y