sWell

Category Archives: Generelle nyheter

Fullført doktorgradsprosjekt!

On januar 30, 2020, Posted by , In Generelle nyheter, With Kommentarer er skrudd av for Fullført doktorgradsprosjekt!

Den 19. desember forsvarte Linda Røset sin doktorgradsavhandling “Kroppsøving og psykisk helse: En studie av norske 15-åringer” ved Høgskolen i Innlandet. Avhandlingen finner du her: https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/2632066/Linda%20R%c3%b8set%20avhandling.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fullført doktorgradsprosjekt!

On april 5, 2019, Posted by , In Generelle nyheter, With No Comments

Den 29. mars forsvarte Ellen Nesset Mælan sin doktorgradsavhandling ‘Læreres praksis og elevers psykiske helse: En eksplorerende studie i ungdomsskolen’ ved Høgskolen I Innlandet, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Avhandlingen finner du her. 

World happinness report 2019

On mars 27, 2019, Posted by , In Generelle nyheter, With Kommentarer er skrudd av for

World happinness report 2019

Årets ‘World Happiness Report’ har nylig blitt publisert. Rapporten er den syvende i rekken siden første publisering i 2012 og tar for seg og rangerer opplevd “happiness” blant innbyggerne i 156 land. I år retter rapporten fokus mot hvordan teknologi, sosiale normer, konflikter og politikk har bidratt i å forme opplevd “happiness” de siste 12 årene.

Ny stipendiat ved sWell

On januar 16, 2019, Posted by , In Generelle nyheter, With Kommentarer er skrudd av for

Ny stipendiat ved sWell

Den 1. januar, 2019, begynte Patrick Foss Johansen som ny PhD stipendiat i sWell-prosjektet. Over de neste fire årene skal han undersøke unges skole- og fritidsliv gjennom en mixed-methods studie. Prosjektet vil søke å bygge videre på og videreføre de treårige longitudinelle dataene som er samlet inn gjennom den pågående arbeidspakke 1. I tillegg vil det utføres kvalitative intervjuer av ungdommene for å få en bedre forståelse for hvordan deres skole- og fritidsliv har utviklet…

sWell representert under ‘7th International Society for Physical Activity and Health Congress’ i London

On november 1, 2018, Posted by , In Generelle nyheter, With Kommentarer er skrudd av for

sWell representert under ‘7th International Society for Physical Activity and Health Congress’ i London

The 7th International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) ble holdt den 15-17 Oktober. Public Health England og Sport England stod som verter for kongressen, mens nytt for året var Verdens Helseorganisasjon som samarbeidaktør. Kongressen omfatter over 1000 deltakere fra over 60 land innen fysisk aktivitet og helse sektoren og blant disse var sWells egne Ingeborg Barth Vedøy, som presenterte funn fra arbeidspakke 1. Se her for abstrakt og pdf av presentatsjonen. Kongressen inneholdt…

‘World Mental Health Day 2018’

On oktober 10, 2018, Posted by , In Generelle nyheter, With No Comments

I dag markeres verdensdagen for psykisk helse med det formål å øke bevisstheten rundt psykiske helseutfordringer. Fokuset er ungdoms mentale helse i en verden under stadig endring. Du kan lese mer på nettsidene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Disputas om fysisk aktivitet og psykisk helse blant ungdom

On september 10, 2018, Posted by , In Generelle nyheter, With No Comments

Anette Løvheim Kleppang, kollega ved Høgskolen i Innlandet, disputerer ved Karlstad Universitet den 14. September om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse blant ungdom. Les mer på Høgskolen i Innlandet sine nettsider

Tankevekkende artikkel om psykisk helse blant unge

On september 4, 2018, Posted by , In Generelle nyheter,Rapporter, With No Comments

“Mental health crisis in teens is being magnified by demise of creative subjects in school” er tittelen på en interessant artikkel som tar for seg skolens rolle i unges psykiske helse. Blant annet diskuteres dette i lys av kroppsøvingsfaget. Les artikkelen her: https://theconversation.com/mental-health-crisis-in-teens-is-being-magnified-by-demise-of-creative-subjects-in-school-102383  

sWell deltar på kommende forskningskonferanse i Italia

On august 31, 2018, Posted by , In Generelle nyheter, With No Comments

Linda Røset, Ken Green, Hege Tjomsland og Miranda Thurston skal delta på den kommende forskningskonferansen European Educational research Association conference i Bolzano, Italia den 3-7 September. Se her for mer informasjon om konferansen. Vi ser frem til å møte kolleger og presentere vår forskning på mental helse og kroppsøving.  Abstraktet til forskningen finner du her.

Kommende presentasjon av funn fra arbeidspakkene

On august 29, 2018, Posted by , In Generelle nyheter, With No Comments

Vi ser frem til å presentere noen av våre forskningsfunn fra de tre arbeidspakkene våre ved Søndre Land Fysak konferanse, den 20. September: https://fysakkonferansen.no/ Meld deg på da vel, så ses vi der!

Nederlandske tenåringer blant de lykkeligste i verden

On juni 18, 2018, Posted by , In Generelle nyheter, With No Comments

Som Norge har Nederland vært blant de best rangerte landene i OECD’s Better life index i flere år. Samtidig viser studien Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) for 2018 igjen at Nederlandske ungdommer er blant de lykkeligste blant de 48 landene inkludert. Dette har fanget det Engelske nyhetsbyrået the Guardian sin oppmerksomhet, som har skrevet en artikkel på akkurat hva det er som gjør Nederlandske tenåringer så lykkelige, hvor spesielt skolene synes å spille en stor rolle. Artikkelen til the…

‘Mental Health Awareness Week 2018’

On mai 22, 2018, Posted by , In Generelle nyheter, With No Comments

Mental Health Foundation i Storbritannia organiserte forrige uke en mental helse-uke for å øke bevisstheten rundt mentale lidelser. Arrangementet kan sammenlignes med ‘Verdensdagen for psykisk helse’, som markeres 10. oktboer – og er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. I år setter ‘Verdensdagen for psykisk helse’ raushet for god psykisk helse på dagsordenen, mens Mental Health Awareness Week  satte fokus på stress. Les mer om uken på Mental Health Foundation sine nettsider her.

Rapporter innenfor psykisk helse

On april 18, 2018, Posted by , In Generelle nyheter,Rapporter, With Kommentarer er skrudd av for

Rapporter innenfor psykisk helse

To interessante rapporter fra Folkehelseinstituttet og The Office for National Statistics i England har blitt publisert. Hver rapport fremhever interessante funn: Andelen unge jenter i Norge som rapporterer høye nivåer av psykiske lidelser og som oppsøker helsetjenesten for disse plagene er relativt høy og økende. De mest vanlige psykiske lidelsene blant unge i Norge er angst, atferdsforstyrrelser samt affektive forstyrrelser. Du finner rapporten fra Folkehelseinstituttet her. I England har det vært en signifikant nedgang blant…

SLMH forskningsgruppen retter en stor takk til de deltakende skolene!

On februar 23, 2018, Posted by , In Generelle nyheter, With No Comments

Andre runde med datainnsamling i arbeidspakke 1 ble avsluttet før jul; kun en runde gjenstår! Tusen takk til alle lærerne og rektorene som la til rette for dette i en travel/hektisk skolehverdag. Og ikke minst; tusen takk til alle ungdommene som deltar i studien!

Webside lansert!

On februar 6, 2018, Posted by , In Generelle nyheter, With No Comments

I dag lanserer vi Websiden sWellforskning.no! På websidene våre vil du finne informasjon tilknyttet forskningsprosjektet Schools, Learning and Mental Health og forskerteamet. Vi håper Websiden kan bidra til å øke oppmerksomheten av forskningsprosjektet og med det være en effektiv plattform for å nå ut med våre forskningsfunn. Vi vil regelmessig legge ut nyheter og oppdateringer rundt vårt forskningsprosjekt, inkludert nye publikasjoner og presentasjoner. Vi setter også pris på tilbakemeldinger og kommentarer.