sWell

Category Archives: Rapporter

Er utendørs bedre for barns psykiske helse?

On september 19, 2018, Posted by , In Rapporter, With No Comments

Forskere har sett på sammenhengen mellom å være utendørs og barns psykiske helse. Etter å ha sett på 35 studier på området var konklusjonen at funnene er blandede og at det trengs mer forskning for å forstå dette bedre. Artikkelen kan leses her.

Tankevekkende artikkel om psykisk helse blant unge

On september 4, 2018, Posted by , In Generelle nyheter,Rapporter, With No Comments

“Mental health crisis in teens is being magnified by demise of creative subjects in school” er tittelen på en interessant artikkel som tar for seg skolens rolle i unges psykiske helse. Blant annet diskuteres dette i lys av kroppsøvingsfaget. Les artikkelen her: https://theconversation.com/mental-health-crisis-in-teens-is-being-magnified-by-demise-of-creative-subjects-in-school-102383  

Helse- og omsorgsdepartementet retter fokus mot god psykisk helse

On august 27, 2018, Posted by , In Rapporter, With No Comments

Regjeringen har publisert sin strategi for bedre psykisk helse i befolkning. Det rettes fokus mot at psykisk helse skal ha en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Videre påpeker de viktigheten av å utvikle forskning og innovasjon innen psykisk helse, samt å fremme god psykisk helse hos barn og unge. Rapporten kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/f53f98fa3d3e476b84b6e36438f5f7af/strategi_for_god_psykisk-helse_250817.pdf

I skyggen av lykken i Norden

On august 26, 2018, Posted by , In Rapporter, With No Comments

Nordisk Ministerråd har gitt ut en interessant rapport om mental helse og lykke i Norden. Bakgrunnen for rapporten er de Nordiske landenes gjentatte høye rangeringer av hvor lykkelige befolkningen er, mens det samtidig er svært mange som sliter med mentale helseproblemer. Rapporten er åpent tilgjengelig via Nordisk Ministerråds egne publiseringskanal.

Rapporter innenfor psykisk helse

On april 18, 2018, Posted by , In Generelle nyheter,Rapporter, With Kommentarer er skrudd av for

Rapporter innenfor psykisk helse

To interessante rapporter fra Folkehelseinstituttet og The Office for National Statistics i England har blitt publisert. Hver rapport fremhever interessante funn: Andelen unge jenter i Norge som rapporterer høye nivåer av psykiske lidelser og som oppsøker helsetjenesten for disse plagene er relativt høy og økende. De mest vanlige psykiske lidelsene blant unge i Norge er angst, atferdsforstyrrelser samt affektive forstyrrelser. Du finner rapporten fra Folkehelseinstituttet her. I England har det vært en signifikant nedgang blant…