sWell
INN_logo_sidestilt_svart_PMS

Velkommen til sWellforskning.no

Nettsiden for Schools Learning and Mental Health prosjektet ved Høgskolen i Innlandet

Her på sWellforskning.no

… kan du navigere deg rundt på siden for å finne ut mer om prosjektet Schools, Learning and Mental Health og de fire arbeidspakkene

Arbeidspakker

Les mer om sWells delprosjekter

Actigraph

Arbeidspakke 1: Fysisk aktivitet, skole og psykisk helse

Ingeborg Barth Vedøy er stipendiat i arbeidspakke 1 hvor hun forsker på sammenhengen mellom skoleprestasjoner, fysisk aktivitet og psykisk helse.

Children on the IAAF (International Association of Athletics Federations) Kids Athletics competition on February 10, 2012 in Donetsk, Ukraine

Arbeidspakke 2: Kroppsøving og psykisk helse på ungdomstrinnet

Linda Røset er stipendiat i kroppsøvingsstudien, hvor kroppsøvingsfaget, og dens sammenheng med ungdommers psykiske helse (på og utenfor skolen), samt deres engasjement for skole og læring er i fokus

Young people in the classroom

Arbeidspakke 3: Å støtte ungdommers psykiske helse i skolen

Ellen Nesset Mælan var stipendiat i studien «Å støtte ungdommers psykiske helse i skolen» hvor hun undersøkte hvordan skoler forholder seg til elever med psykiske helseutfordringer, inkludert hvordan og når de involverer andre tjenester og foreldre.

Ellen fullførte sin doktorgrad 29 mars 2019.

 

 

Skoler

Arbeidspakke 4: Forskningsbasert skoleutvikling

Hege Tjomsland, Nina Grieg Viig og Miranda Thurston jobber i denne arbeidspakken med å informere og samarbeide med skolene om prosjektets funn.