sWell

sWell i Media

Østlendingen:
"Måler aktiviteten til ungdom i ei uke"

Østlendingen intervjuet kommunelege Knut Skulberg og stipendiat Ingeborg om sWells forskningsprosjekter i forbindelse med datainnsamling på Elverum ungdomsskole. Saken ble publisert både i papir- og nettutgaven.

sWell på Hanstad i Elverum

Både lærer, elever og stipendiat Ingeborg ble intervjuet av NRK Hedmark og Oppland om sWell i forbindelse med målinger gjort på Hanstad barne- og ungdomsskole. Elevene stiller seg positivt til deltakelsen og prosjektets forskningsområde.

Sunnhordland: "Forsker på helse og læring,
-Stordabu bak storstilt forskningsprosjekt"

Sunnhordland skrev to artikler om sWells forskningsprosjekt før og under datainnsamling på Stord kommune. Stipendiat Ingeborg Barth Vedøy ble intervjuet sammen med elever på Nysæter skole; “Jeg synes det er veldig spennende”, fortalte en av elevene til Sunnhordland i en av artiklene publisert i Januar 2017.